LIVScoaching


- FÖR ETT LIV I BALANS - 

Livscoaching

Hitta en ny väg med livscoaching

 • Vart i livet befinner du dig just nu?
 • Vart är du på väg?
 • Vad hindrar dig?
 • Vad behöver du utforska och utveckla hos dig själv för att nå dit du vill?


Som livscoach guidar jag dig i fördjupande frågor, ger stöd och verktyg som bidrar till att du hittar de svar som redan finns medvetet eller omedvetet inom dig och skapar utrymme för de behov som bara längtar efter att få komma till uttryck.

Kanske är det stressen som plågar dig och du har behov av att få komma ner i varv och hitta ett nytt förhållningssätt till livet, arbetet, familjen och känner att det känns omöjligt på egen hand. Då är det gott att möta någon som gått före och känner igen sig och kan med uppriktig förståelse möta dig där du är och tillsammans i din takt och utifrån din ork ta dig vidare.

I livscoaching kan vi jobba med ämnen som hjälper dig som

 • vill komma i kontakt med dig själv
 • vill byta livsspår
 • vill komma vidare ur sorg
 • vill bryta gamla mönster och beteenden
 • vill minska negativ stress
 • vill få hjälp och stöttning vid nedstämdhet och ångest
 • vill leva Ditt liv och inte någon annans
 • vill skapa nya hållbara relationer
 • vill få mer lust och livsglädje
 • vill hitta hållbara livsförändringar


I livscoaching använder jag mig i huvudsak av Pyskosyntes som grund där viljan, ansvaret och kontakten med Självet står i fokus och kompletterar med nyare forskning så som ACT, KBT, Kunskap inom NPF, Tekniker inom neuropsykologi, Compassion eller självmedkänsla och relationistiskt förhållningssätt. Andra verktyg jag finner bidragande är meditationer, andningstekniker, hjärnrörelser, bild och formterapi, gestalt och musikterapi.

VälkomMEN!

borås

HINDÅS

HarMONI

Att lyssna till din själs längtan och följadin innersta vilja leder dig till ett liv i din unika harmoni och livsväg

EMPATI

Att bli sedd , hörd och älskad är magiförändrande i våra relationer som leder till livsglädje och närhet

Balans

Balans skapas genom att bli medveten om behov och beteendemösnter och genomföra görbara förändringar


OMDÖMEN FRÅN BOKA DIREKT 


Sari S  ★★★★★

Linda guidar, hörsammar och hjälper klienten att växa och finna inre styrka och lugn med i ett tillitsfullt arbete med det som skaver. 

Frida K  ★★★★★

När man går till Linda är det som att kliva in i en stor, trygg, varm kram som ger en ovärderlig hjälp!

Daniel W  ★★★★★

Linda har hjälpt mig hantera så mycket svåra grejer. Ovärderlig hjälp!

Carina F  ★★★★★

Linda har gjort mitt liv så mycket bättre! Hon har så mycket kunskap, klokskap och hon har gett mig ovärderliga verktyg!

Jessica L  ★★★★★

Linda är fantastiskt. Hon Inger direkt ett lugn och en trygghet. Hon sätter ord på det jag tänker och känner och hon förklarar på ett begripligt sätt som gör att allt faller på plats. Allt blir så självklart. Linda ser hela människan och jag går därifrån med en känsla av helande.