INTEHRITETSPOLICY 

Jag har som avsikt att vara transparentmed hur din information används och vill med den här sidan förtydliga detta.

Som användare eller besökare av min webbplats accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.


Personuppgiftsansvar

Jag är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter på min hemsida. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att jag måste se till att du som besökare är medveten om att jag samlar in dina personuppgifter, hur jag gör det och varför. Jag ser även till att du aktivt kan begära att få dina uppgifter ändrade, begränsa hur jag använder dina uppgifter, begära ut de uppgifter jag har om dig eller använda rätten att bli helt raderad från mitt system. Jag delar inte dina uppgifter till tredje part utan att du själv har godkänt detta.


Vilka uppgifter samlas in?

Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med iharmoni & balansså kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Användarinformation om hur du använder minr hemsida och mina tjänster. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur du interagerar med på minsite, exempelvis vilka sidor du besöker.
 • Annan information som jag mottar från dig igenom din kontakt med mig.


Varför samlar jag in dina uppgifter?

Syftet med insamling av dina personuppgifter är att kunna leverera tjänster till dig och för bokföringslagen.


Hur samlas uppgifterna in?

Det vanligaste sättet för mig att få in personuppgifter är att du själv väljer att delge dem via mejl eller i kontaktformulär. Det går alltid att i efterhand be migändra uppgifter, delge dig dina uppgifter eller tar bort dig helt från mindatabas.

Jag skriver minnesanteckningar av innehållet i våra möten. Dessa förvaras upp till 2 år efter vårt sista möte om du skulle vilja återkomma. Allt för att jag ska kunna tillhanda hålla en bra standard på våra möten. Du kan när som helst be om att jag förstör dessa och då tuggas de.


Bokningsformulär

De uppgifter som du uppger i bokningsformulärenlagras enbart i min databas för att jag ska kunna administrera din förfrågan och tillgodo se dig med den information du önskar.

Iharmoni & balans garanterar att dina uppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part.

Genom att skicka förfrågan via kontaktformulär till mig så ger du ditt samtycke till att jag hanterar dina personuppgifter enligt nedan:

 • Din förfrågan läggs upp i en mapp som bara behörigapersoner har tillgång till.
 • Jag använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
 • Dina uppgifter sparas inte längre än nödvändigt.
 • Varje enskild person kan när som helst be migatt ta bort dennes personuppgifter ur mittsystem, genom att kontakta mig.


Cookies/Kakor

Hemsidan samlar även in uppgifter via så kallade “cookies”. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper mig att se statistik över mina besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress.

Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies. Nedan följer några exempel på hur du gör för respektive webbrowser.


Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.


Hur länge behåller iharmoni & balans dina personuppgifter?

Iharmoni & balans kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal, fakturerade tjänster och kan därför inte begränsas eller raderas.


Vilka rättigheter har du över dina uppgifter?

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som jaglagrar.
 • Du har rätt till att vända dig till migoch be om att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar mig från att göra detta.
 • Du har rätt att begära att dina uppgifter begränsas till att användas till vissa avgränsade syften.
 • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som jag utför.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt.
 • Klagomål lämnas till www.datainspektionen.se


Du kan begära en exportfil med de personuppgifter jag har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett mig. Du kan också begära att jag tar bort alla personuppgifter jag har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som jag är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.


Informationssäkerhet

Iharmoni & balansser allvarligt på informationssäkerheten och jag är angelägen om att dina personuppgifter behandlas säkert. Jag hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.


Frågor angående integritetspolicyn

Om du har frågor eller synpunkter gällande iharmoni & balansintegritetspolicy eller vår informationshantering, eller vill att vi delger dig vilka uppgifter vi har samt om du vill uppdatera uppgifter eller att vi raderar dina uppgifter från vår databas, vänligen kontakta oss här.

HarMONI

Att lyssna till din själs längtan och följadin innersta vilja leder digtill ett liv i din unika harmoni

EMPATI

Att bli sedd , hörd och älskad är magiförändrande i våra relationer till livsglädje och kreativitet

Balans

Balans skapas genom att bli medveten ombehov och beteendemösnter och genomföragörbara förändringar