OM MIG
Jag heter Linda Fossane, och bor i vackra hindåsskogen med min man och lever numera ett ganska enkelt liv med djur och naturliv inpå knuten. Min dotter är nu vuxen och har flyttat hemifrån och jag och min man hittar in till vårt lite nya liv med bara oss hemma.

Jag visste ganska tidigt att det var människors utvecklingspotensial och kontakten i det empatiska mötet som jag ville arbeta med. Den uppriktiga icke dömande nyfikenheten av människors livsberättelser och längtan efter något mer har alltid varit en drivande kraft i mig. Att utforska har skapat lusten och viljan att utveckla den sidan hos mig på djupet och resulterade i min utbildning till samtalsterapeut.

Jag har tagit emot klienter i samtalsterapi sedan 2009. Det är med glädje och ödmjukhet jag möter mina klienter och får bli med vandrare en bit på deras livsresa.
Min egen resa har gått genom utbildningar, med egenterapi, möten med inspirerande människor och försett mig med den utveckling som jag själv så innerligt längtat efter. Varje erfarenhet i mitt liv har gett större insikt i att min sårbarhet också är min största styrka. Idag lever jag min dröm och driver samtalsterapi egen regi. Att själv fortlöpande gå i terapi och handledning ser jag som en trygghet både för mig och mina klienter, så jag kan vara närvarande och fullt engagerad i det som sker i mötet med klienten.

Tidigare har jag jobbat i näringslivet inom olika brancher och former som har gett mig en bred erfarenhet på arbetsmarknaden. Från hälsa och friskvårdskonsulent till verksamhetschef inom privat vårdsektor till att arbeta med inredning, kök och kundevent på bland annat IKEA .
Men inom mig närde jag min dröm som samtalsterapeut och har haft många fina givande samtal med människor både i terapirummet och i arbetslivet som visat att det är det här jag ska ägna mig åt.

Jag är utbildad och auktoriserad diplomerad samtalsterapeut och par och relationsterapeut i Psykosyntes på Huma Nova i Göteborg och Stockholm.
Har även vidareutbildat mig Steg 1 i Integrativ Psykoterapi. Tillsammans en utbildning som sträcker sig över 6 år.


Som diplomerad samtalsterapeut och medlem i Psykosyntesförbundet, ett yrkesförbund för terapeuter, har jag förbundit mig att följa de etiska regler föreningen satt upp för yrkesutövande terapeuter i Sverige.
Tystnadsplikt och regelbunden handledning hos erfaren och utbildad handledare är exempel på dessa regler.
Läs mer på:
www.psykosyntesforbundet.se
www.humanova.se

Jag är även utbildad par- och relationsterapeut med inriktning EFT (emotional focus therapy) och Imagoterapi.
Jag är också utbildad familjehandledare genom Family-Lab Jesper Juul.
Family-Lab

De senaste åren har jag även blivit instruktör i Yinyoga , Mediyoga och Sensingyoga som blivit ett härligt komplement till min terapiverksamhet. Jag har också lång erfarenhet av att hålla Meditationer.


Varmt Välkommen att boka in dig på ett första besök!

Nästa del som jag vill fördjupa mig i är förklimakteriet, klimakteriet och allt om hormoner och vad som händer i vår kropp och psyke under den tiden.

i harmoni och balans

Namnet i harmoni och balans är det budskap jag vill leva mitt liv efter och också det jag vill bidra med till mina klienter. Efter att ha gått igenom en utbrändhet så är det ett gott budskap att leva efter och genomsyrar det mesta i mitt liv idag.

Sen några år tillbaka är meditation, yoga och andningsträning en daglig del av detsom bidrar till att mitt liv är i större harmoni och balans och det blir tydligt när jag tror mig klara mig utan det och stresskänsligheten gör sig påmind igen.

Att leva mitt liv utifrån den jag är och i harmoni och balans med livet inne i mig och i relationerna runt mig är de viktigaste grundpelarna för mig idag. Att vara närvarande i det som är livet och inte längre jaga toppar och ha överlevnadsstrategier där oron tidigare var min närmaste källa. Att njuta av naturen och inte bemästra den, att uppleva större uppskattning på alla nivåer och tillåta mig att sätta gränser och känna att jag är ok inifrån och ut oavsett omgivningens reaktioner. Vilken kraft det ligger i sårbarhetens närvaro och hur enkelhet blir det vackra budskapet. På min livsresa kommer det ständigt att finnas utvecklingspotentialer och numera njuter jag av alla delar även när det blåser runt mig.

Att beröra och bli berörd är en av mina egenskaper som jag uppskattar och drivs av. Att vi får mötas i det svåra, i rädslan som gnager i oss, i de begränsningar vi upplever, men också att glädjas i det spirande hoppet i kraften av förändringen och lusten till livet. Då just där i mötet med oss själva på djupet skapas möjligheterna till nya livsvägar som berikar och ger meningsfullhet till livet.

HarMONI

Att lyssna till din själs längtan och följa din innersta vilja leder dig till ett liv i din unika harmoni

EMPATI

Att bli sedd , hörd och älskad är magiförändrande i våra relationer so leder till livsglädje och kreativitet

Balans

Balans skapas genom att bli medveten om behov och beteendemösnter och genomföra görbara förändringar


OMDÖMEN FRÅN BOKA DIREKT 


Sari S  ★★★★★

Linda guidar, hörsammar och hjälper klienten att växa och finna inre styrka och lugn med i ett tillitsfullt arbete med det som skaver. 

Frida K  ★★★★★

När man går till Linda är det som att kliva in i en stor, trygg, varm kram som ger en ovärderlig hjälp!

Daniel W  ★★★★★

Linda har hjälpt mig hantera så mycket svåra grejer. Ovärderlig hjälp!

Carina F  ★★★★★

Linda har gjort mitt liv så mycket bättre! Hon har så mycket kunskap, klokskap och hon har gett mig ovärderliga verktyg!

Jessica L  ★★★★★

Linda är fantastiskt. Hon Inger direkt ett lugn och en trygghet. Hon sätter ord på det jag tänker och känner och hon förklarar på ett begripligt sätt som gör att allt faller på plats. Allt blir så självklart. Linda ser hela människan och jag går därifrån med en känsla av helande.


OMDÖMEN FRÅN BOKA DIREKT 


Sari S  ★★★★★

Linda guidar, hörsammar och hjälper klienten att växa och finna inre styrka och lugn med i ett tillitsfullt arbete med det som skaver. 

Frida K  ★★★★★

När man går till Linda är det som att kliva in i en stor, trygg, varm kram som ger en ovärderlig hjälp!

Daniel W  ★★★★★

Linda har hjälpt mig hantera så mycket svåra grejer. Ovärderlig hjälp!

Carina F  ★★★★★

Linda har gjort mitt liv så mycket bättre! Hon har så mycket kunskap, klokskap och hon har gett mig ovärderliga verktyg!

Jessica L  ★★★★★

Linda är fantastiskt. Hon Inger direkt ett lugn och en trygghet. Hon sätter ord på det jag tänker och känner och hon förklarar på ett begripligt sätt som gör att allt faller på plats. Allt blir så självklart. Linda ser hela människan och jag går därifrån med en känsla av helande.


OMDÖMEN FRÅN BOKA DIREKT 


Sari S  ★★★★★

Linda guidar, hörsammar och hjälper klienten att växa och finna inre styrka och lugn med i ett tillitsfullt arbete med det som skaver. 

Frida K  ★★★★★

När man går till Linda är det som att kliva in i en stor, trygg, varm kram som ger en ovärderlig hjälp!

Daniel W  ★★★★★

Linda har hjälpt mig hantera så mycket svåra grejer. Ovärderlig hjälp!

Carina F  ★★★★★

Linda har gjort mitt liv så mycket bättre! Hon har så mycket kunskap, klokskap och hon har gett mig ovärderliga verktyg!

Jessica L  ★★★★★

Linda är fantastiskt. Hon Inger direkt ett lugn och en trygghet. Hon sätter ord på det jag tänker och känner och hon förklarar på ett begripligt sätt som gör att allt faller på plats. Allt blir så självklart. Linda ser hela människan och jag går därifrån med en känsla av helande.